Cho e hỏi e đẻ mổ đc 2th10day e đã có kinh và sạch kinh rồi vậy e đã đặt đc vòng chưa ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ