Bác si cho em hỏi : em đốt lộ tuyến được 6 ngày hiện tại ra dịch vàng không hôi , không ngứa . Nhưng hôm nay em cảm thấy hơi lâm râm đau bụng nhẹ . Vậy có phải bất thường không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ