• Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thúy


    Đây là vấn đề cứng khớp sau mổ do can thiệp phục hồi chức năng khớp cổ tay muộn.

    Khớp cổ tay có 4 tầm vận động gấp duỗi, nghiêng trụ- nghiêng quay. Bạn nên tự tập vận động cổ tay chủ động trước. Nếu không bạn hãy đi khám phục hồi chức năng sớm nhé
    Bạn có thể add Facebook của tôi để nhận video tập chức nang lấy lại tầm vận động cổ tay nhé.
    Chúc bạn nhiều sức khỏe

khớp cổ tay e vẫn vật động bình thuong. nhung tay e bị công .e di chụp hình lại thì bác sĩ bao .e bi trat khớp quay trụ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ