Đầu dương vật bé nhà e bị sưng thì bị gì ạ. Bé mới bị khi chiều.