Chào bác sĩ, năm nay e 24 tuổi, 5 hôm nay lưỡi e xuất hiện các chấm đen trên đầu gai lưỡi và amydan của e sưng to. Vậy cho e hỏi các chấm đen trên có nguy hiểm khoing ạ và e nên điều trị như thế nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ