Ba em mấy ngày trước có đau họng sau đó nổi hạch nhỏ ở cổ và háng, mát thì đỏ, mờ, tai ù, đau đầu, da nổi mẩn đỏ đầy người, hạch nằm bên cổ phải gần sau gáy hay đau, cổ họng thì đau khó nuốt bọt