Em sanh con đầu lòng được 1 tháng thì vẫn thấy phần âm đạo có dấu hiệu như có gì đó lòi ra từ âm đạo như bên dưới. Bác sĩ cho em hỏi đây có phải là bị sa tử cung sau sinh không và có anhe hưởng gì không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ