Họng em bị hơi khó nuốt, không khàn tiếng cũng không ho… em thấy trên mạng nhiều bài ghi là ung thư thật sự em rất sợ và lo lắng đến đau đầu mong bác sĩ hỗ trợ em