Em chào bsi, e là 21 tuổi đi mềng răng và mới nhổ 2 răng số 4 bên phải. Vấn đề là sau khi nhổ xong em đau tới tận bây giờ là hơn tuần rồi vẫn chưa đỡ, mà nó đau mỗi răng thì không sao. Nhưng nó đau lên tận thái dương, xương gò má, xoang mũi khó thở, đau mỏi quai hàm. Tóm lại là đau toàn cơ bên phải sau khi nhổ răng ạ. Xin bsi tư vấn giúp em

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ