Dạ chào bs, khi nhìn vào họng trên em thấy có cục thịt nhỏ như hạt đậu đen (mụn thịt mà hồng nhạt), hàng ngày bị nhảy mũi nhiều (chảy mũi nhiều), ho rất nhiều dẫn đến khó ngủ ah, bs tư vấn giúp em ah, dạ em cảm ơn ah

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ