Em đau ngứa cổ họng được 1 Tuần rồi,buồn non mà không ối ra gì,hay tạo nước bọt nữa,không biết bị gì,mong bs tu vấn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ