Em đau ngứa cổ họng được 1 Tuần rồi,buồn non mà không ối ra gì,hay tạo nước bọt nữa,không biết bị gì,mong bs tu vấn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả