em bị nhức tai cảm giác như sưng ở bên trong, rồi đau lan xuống hàm. bị 1 bên được 3 ngày giờ cảm giác như đau sang bên tai còn lại luôn rồi. không biết em bị gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ