Tôi bị đau nửa đầu trái không biết là bị bệnh gì ạ.