Minh nam nay 41 tuổi, bị đau rát hong ho húng hắng cả tháng nay (đã test ko phải bị covid) hơn 1 tuần nay họng đau rát hơn và tháy co mủ trắng. Co uông kháng sinh đươc 4 ngay nay nhung không thấy đỡ. Hàng ngay co xuc họng nươc muối.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ