Minh nam nay 41 tuổi, bị đau rát hong ho húng hắng cả tháng nay (đã test ko phải bị covid) hơn 1 tuần nay họng đau rát hơn và tháy co mủ trắng. Co uông kháng sinh đươc 4 ngay nay nhung không thấy đỡ. Hàng ngay co xuc họng nươc muối.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả