Tôi đang bị đau tai có hiện tượng dây thần kinh đầu nó cứ dật dật rất đau . Đây chỉ là tôi đang nghi ngờ . Xin hỏi bác sỹ là tôi bị làm sao

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ