Em có đổ ooxxi già vào tai khi thấy tai bị bít bởi 1 lớp mày trắng sau đó lớp màu trắng có giảm nhưng bị ù tai và nhìu lúc bị đau khi chạm vào

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ