Chào bác ạ. Giúp con với. Hiện con 21 tuổi. Hiện tại mào tinh hoàn trái sưng đau và khi thoảng đau phần bụng dưới. Khoảng 2 ngày nay. Trong tình trạng dịch hiện không thể đi khám được. Thì trong khoảng 10ngày nữa có thể đi khám được. Thì trong 10 ngày đó có sao không ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ