Cho e hỏi lúc mang bầu gần sinh phát hiện con e bị cong xương đùi bên phải , lúc sinh ra e có nắm chân cho con đen lúc 3 tháng và bây giờ 9 tháng 20 ngày roiif e đi chụp phim xương đùi vẩn hơi cong ạ. Vay cho e hỏi bác si khuyên e phải làm gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ