em phát hiện cũng được 2 năm rồi nhưng giờ mới để ý kĩ ạ
Họng em rỗ kiểu vậy là bị gì ạ
mong bác sĩ cho em biết chi tiết

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ