em phát hiện cũng được 2 năm rồi nhưng giờ mới để ý kĩ ạ
Họng em rỗ kiểu vậy là bị gì ạ
mong bác sĩ cho em biết chi tiết

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả