Bác sĩ ơi cho e hỏi. Bé nhà e đi ngoài phân lỏng có bọt ,nhầy và hạt lợn cợn trắng. Bé nhà e 4 tháng và đi ngoài như thế 2 tháng rồi. Liệu bé có bị làm sao k ạ