bé nhà e bị , lồng ruột được chi định tháo bằng hơi dk 2 ngày rồi , nhưng về nhà bé đi phân lỏng , nhiều lần , vậy nên lấy thuốc gì cho bé ạ