• Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh


    Em cần khám chuyên khoa Thận - Tiết niệu để đánh giá tình trạng chức năng thận và bàng quang em nhé. Chức năng thận kém nên không tái hấp thu hết nước gây tiểu nhiều hoặc bàng quang bị nhỏ, hoặc bị tăng hoạt động bàng quang cũng làm cho đi tiểu nhiều lần.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ