Điều trị viêm bàng quang kẽ
Tôi bị viêm bàng quang kẽ và tìm thấy một phương pháp mới được thực hiện rất nhiều ở nước ngoài là tiêm PRP tự thân vào bàng quang, vị trí bị tấy đỏ. Không biết bệnh viện mình có công trình nghiên cứu không? :( Tôi đã đi rất nhiều nơi, bệnh này đã bị 5 năm và hiện tại nó vẫn đau.)

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ