Em bị viêm lộ tuyến 3 và đã đốt 3 lần nay khám chỗ kahsc em chẩn đoán bị chai và ngta lại dùng pp dao leep xong ngta đốt chỗ sừng hoá cho em. Sau đó cho em về và yêu cầu mỗi ngày qua bên đó truyền dịch. Chi phí lên tới gần 16tr. Và những ngày truyền dịch tính phí riêng. Em rất hoang mang không biết mình điều trị như vậy có ổn không ạ