Rạ. Thưa bác sĩ. E có 1 ng chị đg có e bé. Mún hỏi bác sĩ cái này ạ. Mong b/sĩ giải đạp giúp.cj ý có kinh đầu tiên là 26/12 và30/12 sạch và sau khi sạch kinh cj ý có xxx vào đầu thg 1 đến m9/1 và hm 26/3 cj ý có đi s.âm thai đc 12 tuần . Dự sinh 7/10. Thì bác sĩ cho e hỏi tình trùng gặp trứng để có phôi là khoảng ngày thứ mấy của thg 1 ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ