À em hnay em còn bị nhức cái răng ngay chỗ loét ạ :(