Dưới lưỡi em bị nổi cục, đụng vào không đau, không thấy khối u, nhưng mà mỗi lần đưa lưỡi lên đều thấy nổi cục như hình đínb kèm ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ