Dưới lưỡi em bị nổi cục, đụng vào không đau, không thấy khối u, nhưng mà mỗi lần đưa lưỡi lên đều thấy nổi cục như hình đínb kèm ạ