Trên dương vật của em bị nổi hạt như là mụn thịt, rất nhỏ, như một sâu chuỗi, ko đau ko hôi, nói chung là vẫn btg. Em có bị gì không bs? Em định khám mà ngại quá

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ