Bác Sỹ cho e hỏi.e bị đứt dây thần kinh giữava gân gấp nông sâu cac ngón ở cổ tay phải do mảnh kính đaM vao,lúc 21h và nối vi phẫu xong lúc 4h sáng,được 21ngay e có đi tập vật lý trị liệu đến nay là được 40 ngày rổi ma tay e chưa nắm chủ dộng đc va vẫn bị xưng la vì sao,trình Tự phục hồi la như thế nào ạ,nhưng chú ý cần thiết ạ. Mong bac Sỹ giải đáp giup e ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ