E bị đau răng lúc trước em có nhổ 2rang hàm dưới bây giờ răng dưới kế cái răng nhổ bị tụt lợi và bị khuyết cả răng hàm trên đối diện với 2 cái răng hàm đã nhổ rồi cũng bị lộ chân răng và bị khuyết giờ nó nhức kg chịu dc e bị sâu cái răng cấm hàm trên đánh răng kg tới dc giờ có cách nào cho khỏi nhức kg ạ