Em bị ho khan gần 5thang nay, đi làm các xét nghiệm đều bình thường. Mà cứ ho hoài, cả đêm ngồi ngủ ln. Bs chỉ e cách trị với, chịu hết nổi r.hic

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ