Em bị ho khan gần 5thang nay, đi làm các xét nghiệm đều bình thường. Mà cứ ho hoài, cả đêm ngồi ngủ ln. Bs chỉ e cách trị với, chịu hết nổi r.hic

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả