E bị ngứa da đầu, chỗ ngứa thì có đỏ, có vẩy ít mong bác sĩ tư vấn ạ