Không biết là có phải thuỷ đậu hay không ạ vì e có uống và bôi thuốc tím nhưng tối nào cũng ngứa và không thể ngủ được

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ