E bị té và xẹp đôt sông 3thang r. Nay đi lại được nhưng k cúi sâu được. Vê chiều thì moi nhiều. E xin bs cho e pp điêu trị. Tâp luyện và chê đô dinh dương ntn ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ