Em bị u nang dây thanh uống thuốc 1 thời gian song ko có hiện tương gì em nghỉ vào bây giờ e nuốt nó khó chịu bị nghẹn thỉnh thoảng đâu cổ có đờm ạ