Uống thuốc 10 ngày rồi không khỏi, có bong chóc và rất ngứa