Bị vậy có cần kiên những gì . thuốc nào điều trị hiệu quả ạ . có nguy hiểm không