E cần chợ giúp ạ
Lý do
Họng e thỉnh thoảng nuốt nước bọt thấy hơi ngẹn2
Thỉnh thoảng khạc lên hạt màu trắng to gần bằng hạt cơm có mùi hôi
Hay muốn khạc và khá nhiều đờm
Miệng hay khô
Lưỡi thì lên trắng hết
Ăn uống hơi mất vị giác
Ai đã từng bị
Mong ace nào chỉ giúp cách trữa trị ạ
E cảm ơn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả