E có Kinh hôm nay ngày thứ 4, nhưng có lỡ qh lúc sau mớ dùng bao và xuất tinh ngoài.. Liệu e có khả năng có em bé k ạ.. e đang lo lắng ạ.. e Nên dùng biện pháp nào đee tránh thai ạ.

Da chu kì tầm 3 ngayf đầu ra nhiều, những cũng rỉ rỉ thêm vài 3 ngày nữa mới hết... Nay e có qh ngày thứ 4 của cki khinh và sau 1 hồi có dùng bcs ạ , xuất tinh ngoài.. v e có cần dùng các biện pháp tránh thai sau qh k ạ.. có an toàn k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ