E có sờ thấy 1 cục nhỏ dưới da. Nằm giữa hậu môn và ad. E có đi khám bs có lấy kim tiêm hút ra và dịch có màu chocolate. E có đi mổ và cắt đi rồi. Giờ được hơn 2 năm nó lại mọc lại ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ