E muốn hỏi e đã phẫu thuật và k có chỉ định truyền hóa chất. Bs dặn khám lại vậy e hỏi nếu tái phát nữa thì dùng biện pháp j ah