E muốn hỏi e đã phẫu thuật và k có chỉ định truyền hóa chất. Bs dặn khám lại vậy e hỏi nếu tái phát nữa thì dùng biện pháp j ah

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ