Con e đc 3 tháng tuổi, bé hay bị són phân ra quần cũng 1gần E đã bổ sung men 3 ngày mà thấy k đỡ rồi