E có bầu 21 tuần .đi siêu âm bs nói có hiện tượng giãn não thất 6,9mm.xin hỏi bs trường hợp của e có bị sao ko.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ