E lấy mỡ bọng mắt đc 2 năm rồi, nhưng trông như bị dị tật, k tự nhiên như ban đầu .e xuống tinh thần và mất tự ti, có sửa lại đc k ạ và giờ phải can thiệp bằng pp nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ