Chào bác sĩ cho e hỏi là từ lúc khi hút thai đến nay hơn 10ngay rồi e k có ra máu với lại đau bụng nhẹ.va hnay có QH với ch có đúng thuốc khan cap vậy có lam sao k ạ .e cảm on

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ