E thấy chỗ bé đi đái,phần hạt le nhô lên cảm giác như là phần đầu dương vật của bé trai,nó to nhưng bé vẫn đi vệ sinh bt ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ