Chỉ số lúc đói e là 4.4 sau 1giờ uống glucose là 10.8 sau 2giờ la 10.6 vậy e có bị tiểu đường thai kỳ không ạ