E mổ 2 đứa cách năm 1, và đứa 3 này tự sanh k hổ trợ của đớ đẻ . đến nay tầng sinh môn còn hơi đau và còn dịch màu vàng có mùi . bs cho e hỏi có ảnh hưởng gì k ạ . và e phải lm s để hồi phục lại ạ.