E mổ 2 đứa cách năm 1, và đứa 3 này tự sanh k hổ trợ của đớ đẻ . đến nay tầng sinh môn còn hơi đau và còn dịch màu vàng có mùi . bs cho e hỏi có ảnh hưởng gì k ạ . và e phải lm s để hồi phục lại ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ