bác sỹ ơi cho e hỏi bé nhà e 5 tháng rưỡi hôm nay e để ý thấy ở phía bên thái dương gần tai bé có đường xanh nối lên đỉnh đầu e rờ vào thì thấy dống như đường rảnh vết nứt k liền sọ nhưng cứng
bên trái bé có 2 đường bên phải thì 1 ạ bác sỹ giúp e với