E tre 2 thang r e thay nhut dau kho thuo nguc cang , cam thay nhu co bầu nhu thu que k len e chua di sieu am , e nong nhiệt va nước tiểu vang bung phát phi len Z e co bầu k ak , e tre kinh lau qua r

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ